top of page

EWELL onderzoeksresultaten gepresenteerd

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november was de presentatie van het Europees onderzoek ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (EWELL)!

Het Centrum IKO presenteert met de partners Child Focus (België), Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk), de Franse Centrale Autoriteit en Missing Children Europe na een tweejarig durend onderzoek de resultaten. Het doel: het welzijn verbeteren van kinderen die zijn achtergehouden in of meegenomen naar een ander land door een van hun ouders.

Het onderzoek zal juridische professionals en beleidsmakers, die bij deze internationale zaken zijn betrokken, meer inzicht geven in de psychologische effecten van een dergelijke meename dan wel achterhouding op kinderen. Er wordt gekeken welke factoren hun welzijn beïnvloeden. De resultaten zullen bijdragen aan een betere beoordeling van ‘het belang van het kind’. Download hier de brochure met uitkomsten uit het eWELL onderzoek, of download het volledige onderzoek hier.

(Deze tekst is overgenomen van het Centrum Internationale Kinderontvoering)

You Might Also Like:
bottom of page