top of page

Internationaal ouderschapsplan

Wanneer moet u een internationaal ouderschapsplan opstellen?

Als u in Nederland een echtscheidingsprocedure voert en u hebt minderjarige kinderen, moet u een ouderschapsplan opstellen. In het ouderschapsplan moet u afspraken vastleggen over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);

  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

 

In een internationaal ouderschapsplan worden daarnaast vaak afspraken gemaakt over een eventuele verhuizing en onder welke voorwaarden dat zou kunnen. En over de kosten van de omgang, de contacten per Skype etc.

 

Waar moet u extra op letten bij het opstellen van een internationaal ouderschapsplan?

Het is in een internationale echtscheiding goed om rekening te houden met de gevolgen van het internationale aspect. Zaken om over na te denken zijn:

  • Wat als een van de ouders wil verhuizen?

  • Hoe wordt op grote afstand het contact tussen de kinderen en de ouder waar de kinderen niet wonen, zo goed mogelijk gewaarborgd?

  • Hoe kan de ouder waar de kinderen niet verblijven bij de dagelijkse gang van zaken betrokken blijven?

  • Hoe kan het contact tussen de ouders op grote afstand goed blijven?

bottom of page