top of page

Kinderontvoering naar Nederland

Wat als uw kind naar Nederland is ontvoerd?

Als uw kind zonder uw toestemming naar Nederland is meegenomen en de andere ouder houdt uw kind in Nederland achter, kan er sprake zijn van internationale kinderontvoering. U kunt dan via de Centrale Autoriteit in het land waar u woont of via de Nederlandse Centrale Autoriteit een verzoek indienen om uw kind terug te laten sturen naar het land van herkomst. Als de andere ouder uw kind niet vrijwillig terugstuurt, kunt u de Nederlandse rechter verzoeken om op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 uw kind terug te sturen naar het land waar het vandaan komt. Het is van belang dat u snel actie onderneemt en zich door een deskundige laat bijstaan. Als u een procedure wilt voeren, hebt u altijd een advocaat nodig.

 

Wat als u wordt beschuldigd van internationale kinderontvoering naar Nederland?

Als u uw kind hebt meegenomen naar Nederland en de andere ouder stelt dat u daar geen toestemming voor hebt, kan de andere ouder een juridische procedure starten om het kind terug te laten sturen naar het land van herkomst. U kunt verweer voeren. Het kan zijn dat u vindt dat u toestemming hebt om uw kind in Nederland te houden. Of dat u vindt dat uw kind gevaar loopt als het terug moet naar het land van herkomst. Bij deze procedure hebt u altijd een advocaat nodig. 

Hoe verloopt de procedure?

Een procedure in internationale kinderontvoeringen wordt altijd bij de rechtbank Den Haag gevoerd. Deze procedure gaat heel snel. Een eerste zitting vindt in beginsel binnen twee weken plaats. Dit is de regiezitting. Tijdens de regiezitting wordt besproken of nog meer informatie nodig is. En de mogelijkheid van cross border mediation wordt besproken. In cross border mediation bespreekt u als ouders, onder begeleiding van twee mediators, de mogelijkheid van een gezamenlijke oplossing. Als geen cross border mediation plaatsvindt of als deze mislukt, vindt twee weken later de inhoudelijke zitting plaats. Weer twee weken later doet de rechtbank uitspraak. Degene die in het ongelijk wordt gesteld kan binnen twee weken hoger beroep instellen bij het gerechtshof Den Haag. Ook de procedure bij het gerechtshof gaat snel. In beginsel is deze procedure ook binnen enkele weken afgerond.

 

Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 bepaalt wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering. Het Verdrag is van toepassing op kinderen tot 16 jaar en heeft als doel kinderontvoering te voorkomen. Voor meer informatie over het Verdrag klik hier. 

 

bottom of page