top of page

Tarieven & Kosten

Naast een gratis kennismakingsgesprek behandelt Heleen Scheer zaken op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtshulp. De werkzaamheden worden vergoed op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, op basis van een vaste prijsafspraak of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

Gratis Kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat u een goed gevoel hebt bij de behandeling van uw zaak. Daarom is het mogelijk om uw zaak allereerst vrijblijvend en kosteloos aan Heleen voor te leggen. U kunt daartoe contact opnemen met het kantoor en een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking van 30 minuten.

Uurtarief

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van een aantal factoren, zoals onder andere de mate van spoedeisendheid, de benodigde deskundigheid en het belang van de zaak. Van te voren worden heldere en duidelijke afspraken gemaakt over het gehanteerde uurtarief en wordt een inschatting gemaakt van de tijd die aan uw zaak besteed gaat worden. Dit betreft altijd een inschatting; als duidelijk is dat de inschatting niet klopt zal u daarover geïnformeerd worden. U ontvangt in beginsel iedere maand een declaratie voor de verrichte werkzaamheden voorzien van een overzicht van de verrichte werkzaamheden.

Bij de opening van een dossier wordt een voorschot gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Indien u kiest voor mediation voldoet u in principe ieder de helft van het uurtarief.

Vaste prijs

In sommige gevallen kan een afspraak worden gemaakt voor een vaste prijs of een combinatie van een vaste prijs en een uurtarief. Of dit in uw zaak mogelijk is, wordt tijdens de eerste afspraak besproken. Een vaste prijsafspraak en de daaraan verbonden voorwaarden worden schriftelijk aan u bevestigd. Werkzaamheden die buiten de voorwaarden vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van het geldende uurtarief.

Kosten

Heleen Scheer rekent geen kantoorkosten, wel moeten we 21% BTW doorbelasten. Daarnaast worden kosten die in uw zaak gemaakt worden, aan u doorbelast, dat betreft onder andere de kosten van het griffierecht, de kosten van het opvragen van uittreksels en deurwaarderskosten.

Gefinancierde rechtshulp

Als u denkt in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van een toevoeging. In de praktijk betaalt de Raad een deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage.

Ook als aan u een toevoeging is afgegeven, worden de kosten die in uw zaak worden gemaakt, aan u doorbelast, dat betreft onder andere de kosten van het griffierecht, de kosten van het opvragen van uittreksels en deurwaarderskosten.

 'Maakt u zich geen zorgen over de kosten. Hier komen we altijd wel uit.' 

bottom of page