top of page

Verhuizing & Vakantie

Toestemming verhuizen

 

Wat als u met uw kind vanuit Nederland naar het buitenland wilt verhuizen?

Als u met uw kind vanuit Nederland naar het buitenland wilt verhuizen, hebt u toestemming nodig van de andere ouder. Dit is in ieder geval zo als de andere ouder mede het gezag over uw kind heeft. Maar ook als de andere ouder niet met het gezag belast is, mag u vaak niet zomaar zonder enig overleg en/of zonder toestemming naar het buitenland verhuizen. U moet zich dus altijd goed laten voorlichten als u overweegt te verhuizen. Daarbij is het goed om te weten dat het belang van het kind bij een verhuizing naar het buitenland altijd voorop staat.

 

Wat als de andere ouder geen toestemming geeft om met uw kind te verhuizen?

Als u wilt verhuizen en de andere ouder geeft geen toestemming, kunt u de rechter verzoeken om u toch toestemming te verlenen. In de loop der jaren zijn in de rechtspraak criteria ontwikkeld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of de rechter alsnog toestemming verleent. Deze criteria zijn:

  1. De noodzaak om te verhuizen

  2. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid

  3. De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing van de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren

  4. De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg

  5. De rechten van de andere ouder en de minderjarige op het contact met elkaar in een vertrouwde omgeving

  6. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg

  7. De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing

  8. De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen

  9. De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing

 

Voor de ouder die wil verhuizen, is het daarom belangrijk om de verhuizing goed voor te bereiden en een goede contactregeling voor te stellen aan de ouder die in Nederland blijft wonen.

 

Wat als de andere ouder met uw kind vanuit Nederland naar het buitenland wil verhuizen?

Als de andere ouder met uw kind vanuit Nederland naar het buitenland wil verhuizen, is het van belang om te weten of u het gezag hebt over uw kind. Als u geen gezag hebt, is het belangrijk om dat snel aan te vragen. Zolang u geen gezag hebt, hebt u strikt genomen namelijk geen zeggenschap over de verhuizing van uw kind.

 

In alle gevallen geldt dat als u concrete aanwijzingen hebt dat de andere ouder met uw kind naar het buitenland wil verhuizen, u in een procedure een verbod kunt vorderen. Verder is het van belang om een dossier op te bouwen. Er is dan feitelijk sprake van een dreigende kinderontvoering (link).

 

Wat als u met uw kind vanuit het buitenland naar Nederland wilt verhuizen?

Als u met uw kind vanuit het buitenland naar Nederland wilt verhuizen, hebt u toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder. Als de andere ouder geen toestemming geeft zult u in het land waar u woont, de rechter moeten vragen om u toestemming te geven voor een verhuizing naar Nederland. Daarbij kan het van belang zijn dat de rechter in het buitenland wordt geïnformeerd over de rechten van uw kind en van de andere ouder in Nederland.

 

Wat als de andere ouder met uw kind vanuit het buitenland naar Nederland wil verhuizen?

Als de andere ouder met uw kind vanuit het buitenland naar Nederland wil verhuizen, zult u in het buitenland stappen moeten ondernemen om dat tegen te houden.

Toestemming vakantie

Wat als u met uw kind vanuit Nederland op vakantie wilt naar het buitenland?

Als u met uw kind op vakantie wilt naar het buitenland, is het van belang dat u kunt aantonen dat u toestemming hebt om met de kinderen te reizen. Op Schiphol wordt in beginsel een alleenreizende ouder altijd gevraagd of de andere ouder toestemming heeft gegeven voor de reis naar het buitenland. Het is van belang om een toestemmingsverklaring van de andere ouder met onderliggende stukken, zoals uittreksel uit het gezagsregister, bij u te hebben. Op de site van het Centrum Internationale Kinderontvoering staat een formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

 

Als de andere ouder geen toestemming geeft om met uw kind voor een vakantie naar het buitenland te gaan, kunt u de rechter verzoeken om u wel toestemming te geven. U hebt voor deze procedure een advocaat nodig. Het is belangrijk dat u niet wacht tot vlak voor de vakantie bij het inschakelen van een advocaat.

 

Wat als de andere ouder met uw kind vanuit Nederland op vakantie wil naar het buitenland?

Als de andere ouder met uw kind vanuit Nederland op vakantie wil naar het buitenland, dient u als gezaghebbende ouder daarvoor toestemming te geven. Uitgangspunt is dat een ouder de kinderen voor de vakantie mee naar het buitenland mag nemen. Er kunnen echter situaties zijn, waarin geen toestemming gegeven hoeft te worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u kunt aantonen dat u terecht vreest dat de andere ouder de kinderen in het buitenland zal achterhouden. 

bottom of page