top of page

Internationale Kinderontvoering

Van internationale kinderontvoering kan in twee gevallen sprake zijn:

  1. Een van de ouders neemt een kind zonder toestemming van de andere ouder mee naar een ander land.

  2. Een van de ouders brengt een kind na een afgesproken omgang niet terug en houdt het kind in een ander land achter.

 

U kunt met kinderontvoering te maken krijgen omdat uw kind naar Nederland is ontvoerd of omdat uw kind vanuit Nederland naar een ander land is ontvoerd. Het kan ook zijn dat u uw kind hebt meegenomen en beschuldigd wordt van internationale kinderontvoering.

 

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 geeft aan wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. Het doel van het Verdrag is internationale kinderontvoering te voorkomen. En daarnaast om ervoor te zorgen dat een ontvoerd kind zo snel mogelijk terugkeert naar het land waar het vandaan komt.

bottom of page