top of page

Cross Border Mediation

Waarom cross border mediation?

Bij internationale geschillen over bijvoorbeeld omgang, gezag, een verhuizing of een internationale kinderontvoering is mediation een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure. In dit soort zaken lopen de emoties vaak hoog op. De relatie staat onder druk en de communicatie loopt vaak al niet goed meer. In veel gevallen lukt het niet meer om een goed gesprek te voeren, omdat de standpunten te ver uiteenlopen. In mediation kunnen ook, of juist, de niet-juridische aspecten worden besproken. Meer begrip voor elkaars standpunten en wensen, wat met mediation bereikt kan worden, kan tot afspraken leiden. Mediation biedt u de gelegenheid om een regeling over de verblijfplaats van het kind te treffen en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling. Het belang van de kinderen en een goede relatie tussen de ouders staat in de mediation centraal. Uitgangspunt is dat de mediation vertrouwelijk is en dat deze door een neutrale en één of twee ervaren cross border mediators wordt begeleid. 

 

Mediation heeft onder andere de volgende voordelen:

  • In een procedure kunt u de zaak wellicht winnen. Maar in internationale zaken is een overwinning vaak het begin van een langdurige juridische strijd. Met mediation kunt u dit voorkomen. 

  • U maakt zelf de afspraken. U als ouders blijft zelf verantwoordelijk voor de toekomst van uw kinderen. 

  • Samen gemaakte afspraken worden meestal beter nageleefd dan door een rechter opgelegde afspraken. 

 

Sinds 2011 ben ik naast gewone mediator ook cross border mediator. Ik ben onder andere verbonden aan het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering en wordt ingeschakeld als mediator in teruggeleidingsprocedures bij de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met mij voor mediation. Zo nodig zal ik, uiteraard in overleg met u, een tweede, gedragsdeskundige en ervaren cross border mediator bij de mediation betrekken. Uit ervaring blijkt dat de combinatie van een mediator met een gedragsdeskundige achtergrond en een met een juridische achtergrond, een grote kans van slagen bij de mediation geeft.

bottom of page