top of page

Kinderontvoering vanuit Nederland

Wat als uw kind uit Nederland is ontvoerd?

Hierbij is het belangrijk of u wel of geen gezag hebt over uw kind.

 

Wat als u geen gezag hebt en uw kind is meegenomen naar het buitenland?

Als u geen gezag hebt, is er strikt genomen geen sprake van internationale kinderontvoering. Het is in zo’n geval heel belangrijk dat u snel stappen onderneemt en in Nederland een advocaat inschakelt om u bij te staan. Wellicht dat u in een Nederlandse procedure alsnog het gezag kunt aanvragen. Of u kunt in Nederland in een procedure vorderen dat uw kind weer terugkomt. Wat de mogelijkheden precies zijn, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie.

 

U kunt ook in het land waar het kind naartoe is ontvoerd, een procedure starten. Als u geen gezag hebt, is strikt genomen het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 niet van toepassing. U zult dan in het buitenland een advocaat moeten inschakelen om daar te kunnen procederen. In het buitenland moet u dan een procedure voeren op grond van de nationale regels van dat land.

 

Wat als u wel het gezag hebt en uw kind is meegenomen naar het buitenland?

Als uw kind zonder uw toestemming uit Nederland is meegenomen en de andere ouder uw kind in het buitenland achterhoudt, is er in beginsel sprake van internationale kinderontvoering. U kunt dan in het buitenland procederen om uw kind terug te krijgen naar Nederland. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de landen, die zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, en landen die daar niet bij zijn aangesloten (klik hier voor de aangesloten landen).

 

Wat als uw kind is meegenomen naar een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980?

Als uw kind is meegenomen naar een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980,  kunt u via de Nederlandse Centrale Autoriteit een verzoek indienen om uw kind terug te laten sturen naar Nederland. Als de andere ouder uw kind niet vrijwillig terugstuurt, zal u in het land waar het kind verblijft een procedure moeten starten. De rechter in dat land zal dan besluiten of uw kind op grond van het Verdrag naar Nederland moet worden teruggestuurd. U hebt dan meestal een advocaat nodig in het buitenland.

 

Wat als uw kind is meegenomen naar een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980?

Als uw kind is meegenomen naar een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, is het vaak lastig om uw kind terug te laten keren. U kunt via de Nederlandse Centrale Autoriteit een verzoek indienen om uw kind terug te laten sturen naar Nederland. Het verzoek wordt via het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Nederlandse ambassade/het consulaat in het betreffende land gestuurd. Langs diplomatieke weg wordt dan geprobeerd een oplossing te vinden. U kunt in het betreffende land ook een procedure starten om uw kind terug te laten keren. Dit is dan niet op grond van het Verdrag, maar op grond van de nationale regels van dat land.

 

Wat kunt u doen?

In geval van ontvoering vanuit Nederland is het belangrijk om u snel goed te laten voorlichten over de mogelijkheden om uw kind terug te krijgen, zowel in Nederland als in het buitenland. Het is belangrijk om de diverse procedures in Nederland en in het buitenland te vergelijken. Het kan zo zijn dat u beter eerst een procedure in Nederland en daarna een procedure in buitenland kunt voeren. Of dat u direct in het buitenland gaat procederen. Wat in uw geval het beste is, is afhankelijk van uw specifieke situatie.

 

Wat als u zelf wordt beschuldigd van internationale kinderontvoering vanuit Nederland?

Als u uw kind hebt meegenomen vanuit Nederland en de andere ouder stelt dat u daar geen toestemming voor hebt, kan die ouder in Nederland of in het land waar u verblijft een procedure starten. Soms kan het verstandig zijn om zelf een procedure te starten. Voor u is het vaak raadzaam om, zelfs als alleen in het land waar u woont wordt geprocedeerd, toch een advocaat in Nederland in te schakelen. Uw Nederlandse advocaat kan uw advocaat, in het land waar u verblijft, informeren over het Nederlandse recht en uw positie.

 

Is het verstandig om aangifte te doen van kinderontvoering?

Internationale kinderontvoering kan een strafbaar feit zijn. Of u wel of geen aangifte van ontvoering wilt doen, is iets waar u goed over moet nadenken. Het kan namelijk gevolgen hebben voor de procedure die gevoerd moet worden om uw kind terug te krijgen. En het zal de relatie tussen u en de andere ouder verder onder druk kunnen zetten. Aangifte kan altijd nog. Daarom is het van belang om daar eerst goed over na te denken.

bottom of page