top of page

Dreiging Kinderontvoering

Wat als u bang bent dat uw kind naar het buitenland wordt ontvoerd?

Als u bang bent dat de andere ouder uw kind naar het buitenland ontvoert, is het van belang om onderscheid te maken tussen de angst dat een kind wordt meegenomen en de reële dreiging van een kinderontvoering. Als de ouder hier in Nederland een baan heeft, een sociaal netwerk etc. is de kans dat hij of zij het kind ontvoert kleiner dan als de ouder geen binding heeft met Nederland. Om de dreiging te kunnen inschatten is het van belang om alle omstandigheden te kennen en te beoordelen.

 

Het is bij een dreiging van kinderontvoering van groot belang dat u snel actie onderneemt. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie over uw kind, de andere ouder en uzelf verzamelt en een dossier opbouwt. Op de site van het Centrum Internationale Kinderontvoering kunt u zien welke informatie u voor het dossier dient te verzamelen. In elk geval is het belangrijk om kopieën van paspoorten van alle betrokkenen te maken. Indien de dreiging acuut is, kunt u de politie verzoeken om daar een aantekening van te maken. De politie kan dan sneller reageren als er echt iets gebeurt. Het is ook altijd verstandig om een advocaat in te schakelen om u te laten voorlichten over de stappen die u zelf kunt zetten om de dreiging zo klein mogelijk te maken en ontvoering te voorkomen

bottom of page