top of page

Lichte daling aantal kinderontvoeringen


Afgelopen zomervakantie was er voor het eerst een lichte daling te zien in het aantal kinderontvoeringen. Kinderontvoering kan het extreme gevolg zijn van een internationale vechtscheiding.

In de zomervakantie gaan veel kinderen op vakantie. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen van gescheiden ouders. Wanneer een kind met een van zijn of haar ouders naar het buitenland gaat en na de afgesproken omgang niet terugkeert naar Nederland, is er sprake van kinderontvoering. De kinderen die dit overkomt, gaan ervan uit dat ze op de afgesproken tijd terugkeren naar Nederland, maar worden onverwachts gedwongen zonder afscheid van school, vriendjes maar ook hun andere ouder in een onbekende omgeving een nieuw leven op te bouwen.

Situaties als hierboven beschreven brengen heel veel verdriet en pijn met zich mee en daarom is het van groot belang om ze te voorkomen. Daarom investeert Centrum IKO in goede voorlichting en toegankelijkere informatie over toestemming voor vakantie voor ouders en professionals. Het doel is dat bij ouders bewustwording ontstaat en ze gezamenlijk een beslissing nemen in het geval van verhuizing. Honderdduizend unieke bezoekers hebben in de zomer deze informatie en het formulier “Toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland” op hun website geraadpleegd.

Coşkun Çörüz, directeur van het Centrum IKO : “ We zijn blij dat het aantal kinderontvoeringen in de zomer licht gedaald is en hopen dat deze trend in de rest van het jaar door zet. Elk ontvoerd kind is immers één teveel.”

Afgelopen zomervakantie zijn er 32 kinderen ontvoerd. In 2017 ging het om 36 kinderen. In verschillende zaken werd door de ontvoerende ouders gemeld dat het kind zelf niet zou willen terugkeren naar Nederland.

 

  1. Landen waar het meeste kinderen naartoe werden meegenomen: Spanje (4 kinderen), Turkije (4 kinderen), Polen (3 kinderen), België (3 kinderen);

  2. Het jongste ontvoerde kind is 7 maanden, het oudste 16 jaar;

  3. Meeste kinderen zijn ontvoerd uit de provincie Zuid-Holland;

  4. 20 kinderen zijn ontvoerd door de moeder (62,5%), 12 kinderen door de vader (37,5%);

  5. Van de 32 ontvoerde kinderen is meer dan de helft (17) leerplichtig;

  6. Naast de 32 kinderen die uit Nederland zijn ontvoerd, zijn ook 8 kinderen in de zomervakantie naar Nederland ontvoerd. (3 kinderen uit Zweden, 2 kinderen uit België, 1 kind uit ieder St. Eustatius, Roemenië en Bulgarije);

  7. Bij 4 ontvoerde kinderen was een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd. In nog drie andere zaken was jeugdzorg al in een vrijwillig kader betrokken.


You Might Also Like:
bottom of page