top of page

Crossborder Mediation, het overwegen waard!

In de EU wordt iedere 2 minuten een kind als vermist opgegeven. Dat zijn maar liefst 720 kinderen per dag, 262.800 per jaar. Gelukkig wordt een groot deel van deze kinderen heel snel terug gevonden en is hen niets overkomen. Echter, ieder kind dat wel iets overkomt is er natuurlijk 1 te veel.

Internationale kinderontvoering; de cijfers

Vanzelfsprekend is het, als het u overkomt, niet belangrijk hoeveel keer een internationale kindontvoering wordt gemeld. Het gaat dan immers alleen om uw kind en dat er een oplossing komt voor de situatie waarin u en uw kind of kinderen zich bevinden. Toch geven de cijfers wel aan dat het belangrijk is dat er aandacht voor deze vorm van kinderontvoering is en dat u weet dat, als u in een dergelijke situatie terecht komt, er hulp voor u is.

Per jaar worden er rond de 2,2 miljoen huwelijken gesloten in de EU. Van deze huwelijken is 1 op de 12 een huwelijk waarbij de partners uit verschillende landen afkomstig zijn.

Helaas scheiden per jaar ook 130.000 internationale koppels die in veel gevallen ook kinderen hebben. Gelukkig vinden veel van hen zelf een oplossing om samen voor de kinderen te zorgen. Echter zijn er 1160 meldingen per jaar van internationale kinderontvoering; in zo’n geval neemt een van de ouders hun kind of kinderen mee naar een ander land, zonder dat hier overeenstemming is met de andere ouder. Over het algemeen gaat het om het land waar de desbetreffende ouder oorspronkelijk vandaan komt.

Rechtbank in, rechtbank uit

Natuurlijk kunt u er voor kiezen om een advocaat te nemen en uw conflict met de andere ouder in de rechtbank uit te vechten. Dit is echter een proces dat in veel gevallen heel lang duurt, regelmatig uitmondt in een nog fellere strijd en steeds opnieuw sterke emoties oproept. Vaak is een dergelijke langdurige juridische strijd tussen de ouders ook erg traumatisch voor het kind.

Wanneer ouders bereid zijn om te werken aan een gezamenlijke oplossing, kan “crossborder mediation” een goed alternatief zijn. Samen met de mediator, die hier speciaal voor is opgeleid, zoeken de ouders samen naar oplossingen die passen bij hun eigen situatie. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Juist doordat overleg plaatsvindt en er naar passende oplossingen wordt gezocht, kunnen beide partijen zich beter vinden in de uiteindelijke overeenkomst.

Cijfers geven aan dat mediation bij internationale kinderontvoeringen in veel gevallen leidt tot een succesvol resultaat: in 3 van de 4 gevallen komen de ouders bij een mediation traject (gedeeltelijk) tot overeenstemming. Naast dat een mediation traject vaak sneller is en minder traumatisch voor zowel het kind als de ouders, kan het ook veel geld besparen.

Wanneer ouders – ondanks de moeilijkheden en geschillen die ze onderling hebben- bereid zijn om samen en in het belang hun kinderen tot een passende overeenkomst te komen, is het zeker de moeite waard om crossborder mediation te overwegen als alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Bronnen: Centrum IKO en Missing Children Europe


You Might Also Like:
bottom of page