36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie 2017


De scholen zijn weer begonnen, maar voor 25 leerplichtige kinderen is dit niet het geval. Zij zijn na de zomervakantie niet teruggekeerd in de schoolbanken. Uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) blijkt, dat ook dit jaar in totaal 36 kinderen na de vakantie niet zijn teruggekomen.

Soms komen ouders er samen niet uit in welk land hun kinderen zullen opgroeien. De zomervakantie wordt dan gebruikt om een beslissing te forceren. Dat betekent een lege plek in een klas, een kind minder bij zwemles en een speler tekort in je voetbalelftal.

De toename van ontvoeringen na de zomer onderstreept het belang van goede voorlichting en preventie. Het Centrum IKO zet zich hier sterk voor in.

Opvallende feiten:

  • Het aantal ontvoeringen in de zomervakantie blijft stijgen: 19 in 2014, 25 in 2015, 34 in 2016, 36 in 2017;

  • Top 3 landen Polen (5 kinderen), Marokko (4 kinderen), Turkije (4 kinderen). Naar Armenië, Curaçao en Italië zijn ieder 3 kinderen ontvoerd;

  • Jongste kind is 6 maanden, het oudste 15 jaar;

  • Meeste kinderen zijn ontvoerd uit de provincie Zuid-Holland;

  • 27 kinderen zijn ontvoerd door de moeder (75%), 9 kinderen door de vader (25 %);

  • Familiebezoek wordt vaak als reden opgegeven voor de vakantie. Eenmaal terug in het land van herkomst besluit de ouder dan niet met de kinderen terug te keren;

  • Naast de 36 kinderen die uit Nederland ontvoerd zijn, zijn ook nog 12 kinderen in de zomervakantie naar Nederland ontvoerd.

Naast alle emoties zijn er ook praktische zaken die geregeld moeten worden. Achterblijvende ouders

kunnen problemen krijgen met de leerplichtambtenaar. Van de kinderen die na deze zomer niet zijn

teruggekomen, zijn er 25 leerplichtig. Het Centrum IKO staat achterblijvers juridisch bij hoe ze de

leerplichtambtenaar het beste kunnen informeren over de afwezigheid van hun kind.

Voor de docenten die kinderen uitleg moeten geven waarom hun klasgenootje niet in de klas is, heeft het

Centrum IKO, i.s.m. Tumult, een online lesprogramma voor docenten en leerlingen van het basis- en

voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze interactieve lesmethode bestaat uit informatie en lesopdrachten

over de mooie kanten van gemengde gezinnen, maar ook over internationale kinderontvoering en de

terugkeer van een ontvoerd kind in de klas. Het programma is beschikbaar op www.spons.nl/kinderontvoering.

#Kinderontvoering #Kinderontvoeringnet

You Might Also Like: